Dyplomy szkolne dla dzieci

§

dyplomy dla dzieci

Dyplomy wykonane dla dzieci, które zostały nagrodzone z okazji konkursów szkolnych. Projekty zrealizowane na życzenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.